พนักงานทำความสะอาดแม่บ้าน http://www.asiaguard2016.com

บริษัทรักษาความปลอดภัย และ แม่บ้าน บริษัท Asia Guard international และ บริษัทในเครือ Asia Service international

                             Asia guard international   Asia service international  

บริษัท เอเชีย การ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทดแทน บริษัท โทเทิล โซลูชั่นซิเคียวริตี้ ซีสเต็ม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่เปิดให้บริการรักษาความปลอดภัยมามากกว่า 20 ปีเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ รักษาความปลอดภัย โดยใช้บุคคลากรที่มีอยู่เดิม และบุคคลากรรุ่นใหม่ เพื่อให้ดำเนินกิจการและรูปแบบของงานให้ทันสมัยขึ้น และเพื่อให้ได้ศักยภาพในการดำเนินการที่ดีขึ้นต่อไป โดยเดิมบริษัทได้จัดตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านรักษาความปลอดภัยเมื่อปี พ.ศ. 2552 ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถานที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ บริษัท สำนักงานต่างๆอีกมากมาย รวมทั้งการอารักขาบุคคลสำคัญ โดยในปัจจุบัน บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท KING POWER ทั้งในพื้นที่สนามบินสุวรรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองรวมทั้งสถานประกอบการอื่นๆให้เข้าดำเนินการรักษาความปลอดภัย รวมพนักงานทั้งหมด 500 คน  โดยในปัจจุบัน บริษัทได้ขยายการให้บริการเพื่อให้ครบวงจรและสะดวกสะบายในการให้บริการกับลูกค้าโดยการเปิด บริษัท เอเชีย เซอร์วิส อินเตอร์เนขั่นแนล จำกัด ทำการจดทะเบียน พ.ศ.2559 เพื่อให้บริการด้าน ทำความสะอาด ให้กับห้างสรรพสินค้า โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน สำนักงานต่างๆ อีกทั้งยังให้บริการทำความสะอาดแบบรายครั้งตามสะถานที่พักหรือโกดัง อาคาร และ big cleaning โดยพนักงานที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย

 

Visitors: 28,001
http://www.asiaguard2016.co